• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Dispensasjon byggesak

Informasjon

Skjema for søknad om dispensasjon fra Plan-og bygningsloven med forskrifter, kommunale vedtekter, arealplaner eller vegloven.

 

Det følger av plan- og bygningslovens kap 19 at det er anledning til å søke om dispensasjon fra bestemmelser gitt i, eller i medhold av (f.eks kommuneplan, reguleringsplan osv) plan- og bygningsloven. Det følger av § 19-2 at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon etter søknad. Søknaden skal være grunngitt, og naboer skal være varslet etter de vanlige reglene for nabovarsling av tiltak.

For at kommunen skal kunne gi dispensasjon etter søknad, er det to vilkår som begge må være oppfylt. Disse fremgår av § 19-2 og er som følger;

1)      Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, skal ikke bli vesentlig tilsidesatt

2)      Fordelene med dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Søknaden må derfor begrunnes ut i fra disse to vilkårene. Hver søknad vurderes konkret.

Signert søknad sendes sammen med aktuelle vedlegg (byggesøknad, tegninger, situasjonsplan, nabovarsling osv) til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no eller pr. post til Krødsherad kommune, kommunehuset, 3536 Noresund.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader