• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - Ny plass, overflytting og endring av oppholdstid

Orientering om søknadsskjemaet

ORIENTERING OM SØKNADSSKJEMAET - BARNEHAGE.

Dette er en heldigital søknad, det vil si at når den er ferdig utfylt kan du som søker trykke "send", da vil den gå direkte inn i vårt sak/arkiv system og blir fortløpende fordelt til rett saksbehandler.

For å bli behandlet må søknaden være fullstendig utfylt. Påse spesielt at personnr. (11 siffer) er påført og at dokumentasjon som er av betydning for søknaden er vedlagt

• sykdom, funksjonshemming

• dokumentasjon på alminnelig inntekt utstedt av Ligningskontoret 
 
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.  Hovedopptaket gjennomføres en gang pr. år. Barn født innen 30.11. året før eller tidligere har rett på barnehageplass når det søkes til hovedopptaket.  Dersom det ikke er søkt til hovedopptaket kan ikke kommunen garantere plass for inneværende barnehageår.


Innvilget plass tildeles normalt fra august samme år eller etter avtale etter at barnet har fylt 11 måneder. Foreldre/foresatte som får avslag, eller som søker plass i løpet av året vil bli stående på venteliste, og plasser som blir ledige i løpet av året tildeles fortløpende. 


For tildeling og avslag på kommunal plass fattes det enkeltvedtak (Forvaltningsloven §23 og §28). 


Barn med funksjonshemming har rett til barnehageplass, jfr. Barnelovens §13.

Forklaringer til søknadsskjemaet:

Det sendes ett søknadsskjema pr. barn.

• Oppsigelse/endring av plass skal skje skriftlig.  I henhold til vedtektene er det1 måneds oppsigelse. 


• Manglende betaling vil føre til oppsigelse av barnehageplassen.


• Begge barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagene er vanligvis stengt disse dagene.


• Søknaden kan skrives ut og sendes:

Krødsherad kommune

Ringnesveien 10

3536 Noresund

Betaling og åpningstid, kommunale plasser:

  • Betalingssatsen regnes ut fra husstandens alminnelige inntekt. Ligningsattest(er) fra siste års likning legges ved. Samboers inntekt (dersom det ikke er barnefaren/moren) regnes med når samboerforholdet har vart ett år eller mer.

  • Ved delt omsorg til barnet, beregnes oppholdsbetalingen for begge husstandene sin inntekt.

  • Uriktige opplysninger kan føre til krav om etterbetaling.

  • Alle vesentlige endringer skal meldes til sektorkontoret; husstandsendringer, hvis noen flytter o.l. samt større avvik fra tidligere inntekt.

  • Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og øvrige barn. Det barnet med lengst oppholdstid faktureres med full sats, og øvrige barn med moderert sats.

  • Kostpenger betales i tillegg.    

  • Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Nytt barnehageår starter 1. august.


 


 
Orientering til søker

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader