• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Informasjon

Det er ingen søknadsfrist for ordningen.  Det betyr at søknader kan leveres fortløpende gjennom året.


• Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.


• Søknaden skal inneholde: Siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.


• Ved søknad om reduksjon på slutten av barnehageår kan siste tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon.  Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn et år.


• Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse for eksempel på grunn av kort botid i landet, vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse (arbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende).


• Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikke inkluderes i personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.


Husk å ha selvangivelsen din tilgjengelig digitalt, den må sendes inn som dokumentasjon og kan lastes opp som vedlegg til slutt i skjemaet (ev. ettersendes som brevpost). I tillegg bør du ha klart informasjon om din inntekt, og fødselsnummer til alle i familien før du begynner å fylle ut skjemaet.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader