• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om strømstøtte for lokalt næringsliv

Informasjon

Den 27.10.2022 vedtok Kommunestyret i Krødsherad en lokal strømstøtteordning for lokalt næringsliv i Krødsherad. Totalrammen for strømstøtte til næringslivet er satt til fire millioner kroner.

Her finner du sakspapirene fra kommunestyremøte.

Følgende kriterier ligger til grunn for lokal strømstøtteordning for næringslivet 2022:

 • Alle registrerte virksomheter i Krødsherad kommune, som har lokal verdiskaping i form av fast ansatte, og som faller innunder øvrige søknadskriteriene, kan søke om strømstøtte for 2022.
 • Det kan søkes om strømstøtte for oktober, november og desember 2022.
 • Kun bedrifter hvor strøm er en vesentlig innsatsfaktor (Bedrifter med minst 3 % strømintensitet1 ) kan søke.
 • Dokumentasjon på strømforbruk, strømkostand og strømavtale fremlegges sammen med dokumentasjon på strømintensitet.
 • Tilskudd utbetales etterskuddsvis for hele 2022 innen medio januar 2023.
 • Ved likviditetsutfordringer kan støtte utbetales forskuddsvis etter avtale
 • I søknad skal det legges ved strømfakturaer, inkludert både strøm og nettleie ekskl. mva. Sammen med dokumentasjon på hva forbruket representerer/brukes til
 • Det gis støtte på inntil 100 per kwh som overstiger 70 øre. Støtte gis etter en skjønnsmessig vurdering fra oppnevnt komite.
 • Ordningen følger bestemmelser i statsstøtteregelverket, og bedriftene må selv sikre at samlet støtte (kommunal og statlig), ikke overstiger terskelverdiene.
 • Det vil kunne stilles betingelser om begrenset utbytte fra virksomheter som mottar støtte. Dette vil også omfatte utbytte i form av konsernbidrag e.l.

Ytterligere vurderinger gjøres skjønnsmessig:

 • Lokal verdiskaping målt i antall årsverk vektlegges
 •  Ringvirkninger og risiko for bortfall av indirekte verdiskaping
 • Virksomhetens robusthet 
 • Andre tiltak for å redusere forbruk
 • Støtten vil kunne ta form som utveksling av ytelser. Samarbeid som skaper merverdi for innbyggere, gjester og annet næringsliv vil prioriteres.

Vedlegg som skal legges ved søknaden:

 • Strømfakturaer, inkludert både strøm og nettleie ekskl. mva.
 • Dokumentasjon på hva forbruket representerer/brukes til

Kontaktperson:

Jørgen Moe

Tlf: 93033907

Epost: jorgen.moe@krodsherad.kommune.no

*Strømintensitet regnes som strømkostnadenes andel av bedriftens ordinære omsetning

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader